digitalizácia magnetofónových kaziet

Máte doma nahrávky z detstva na magnetofónových páskach? Chceli by ste ich mať uložené ako mp3?
Ponúkam digitalizáciu magnetofónovej kazety, ktorá zahŕňa:
– Prevod kazety do digitálneho formátu
– Odšumenie nahrávky v takej miere, aby nedošlo k skresleniu
– úprava rýchlosti tak, aby sa čo najviac blížila originálu
– rozdelenie na stopy (buď podľa strán A alebo B, alebo podľa logických úsekov, napríklad podľa skladieb)
– prevod do požadovaného formátu (wav, mp3 ogg, flac)
Inštrukcie: Na moju poštovú adresu musíte zaslať pásku, ktorú chcete digitalizovať. Náklady na poštovné nie sú zarátané v cene. Adresu pošlem do súkromnej správy. Pri objednávke uveďte, v akom formáte chcete výsledok a či chcete deliť nahrávky len na strany, alebo podľa nahrávok / skladieb. Tiež napíšte, či chcete kazetu vrátiť po zdigitalizovaní späť.

Objednať