Syntéza reči – voľne dostupné hlasy

Ponúkame na stiahnutie a voľné používanie Slovenské hlasy. Hlas je dostupný pre NVDA, Sapi5, Linux, Android a IOS. Hlas rešpektuje pravidlá slovenskej a základnej českej výslovnosti, zároveň sa ale nepokúša interpretovať skratky a anglické slová, ako to robí väčšina dostupných komerčných hlasov.

Inštalačné súbory a inštrukcie ako aj ukážky a ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke hlas.ondrosik.sk.

Na vývoji hlasu sa podieľa Ondrej Rosík, ktorý nahral zvukové vzorky (aktuálne približne 150 minút záznamu). Pravidlá jazyka naštudovali implementovali a samotný hlas natrénovali Peter Vágner a Zvonimir Stanečić. V prvotnej fáze testovania hlas pripomienkovali Peter Lecký, Marek Macko a Peter Nedorost.